dansemix

alder: 6-8 år

varighet: 14 uker

oppstart: uke 2 (vår 2023)

sted: Utleirahallen

pris: 1750 NOK

Dansemix er en naturlig fortsettelse av kurset barnedans, danserne er mer selvstendige og danser helt alene i denne gruppen fra og med den tredje dansetime. Sammen finner vi ut hva slags musikk gruppa synes er spennende og skaper koreografier med utgangspunkt i musikkvalgene. Av og til bruker vi props til koreografiene. Timen avsluttes med et kort yoga økt.