onsdag
17.15-17.45
minidans
2-4 år
17.50-18.35
barnedans
4-6 år
18.40-19.30
cool
kids
6-8 år